Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: EHV-DUT510

Nederlands niveau 5 (B2 tot C1)

Nederlands niveau 5 (B2 tot C1)
Cursuscode: EHV-DUT510

Deze cursus is bedoeld voor hoger opgeleide cursisten die niveau B2 hebben bereikt volgens de richtlijnen van het ERK (het Europees Referentiekader). Bij de VU Eindhoven is dat niveau 4 (niveau staatsexamen I) In de cursus Nederlands niveau C1 ligt de focus op het verder uitbreiden van alle vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken en daarmee ook uitbreiding van de woordenschat. De  cursisten maken kennis met de finesses van de taal en kunnen zo mogelijkheden vinden om beter om te gaan met de Nederlandse taal in een (vervolg-)studie of in hun carrière.

CURSUSKENMERKEN  – NEDERLANDS NT2 NIVEAU
Huiswerk: minimaal 6 uur per week. Aanwezigheid in de les wordt dringend geadviseerd. Om de cursus met succes te kunnen volgen is het noodzakelijk dat de cursist zo weinig mogelijk lessen mist.

DOELGROEP - TOELATINGSEISEN
Hoger opgeleide cursisten. Zij hebben ten minste 10 jaar onderwijs gehad  in hun eigen land of elders, tot aan middelbare schoolniveau. Zo mogelijk gevolgd door een adequate vervolgopleiding. In de NT2 opleiding hebben ze niveau B2 bereikt.

INSCHRIJVEN
Wilt u deelnemen aan de cursus dan heeft u een positief advies van de docent nodig. Neem daarvoor contact op met haar  en bespreek  of deze cursus voor u geschikt is.  Als het advies positief is, kunt u op de cursus inschrijven. De docent stuurt het advies ook door aan de administratie en die zal de inschrijving verder administratief afwerken.

Tijdens onze jaarlijkse Informatieavond Talen kunt u vragen stellen aan onze taaldocenten. Klik hier voor informatie over de Informatieavond Talen 

Het e-mailadres van de docent vindt u bij de docentinformatie onderaan deze pagina.

Maandag 20 september 2021
13 lessen van 3 uur aanvangstijd 9:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 334,00
Mw. E. (Ellen) Meijer-de Brie
Boek: Nederlands naar perfectie (niveau 5) (klik hier voor meer informatie)

Let op: heeft u een BEVESTIGING van DEELNAME ontvangen per e-mail dat de cursus start? Bestel dan pas de boeken.
Please note: did you receive a CONFIRMATION of the START of the course by e-mail? In this case you can purchase the books. 

9:00 - 12:00
Locatie: nog niet bekend, vraag na bij administratie (klik hier voor de adresgegevens)
E. (Ellen) Meijer-de Brie
E. (Ellen) Meijer-de Brie
Ellen Meijer geeft sinds 2006 lessen in Engels en Nederlands op verschillende niveaus. Haar kennis heeft ze onder andere opgedaan op de pabo in Tilburg, als au pair in Engeland en via de University of Cambridge. Ellen stemt haar lessen af op wat de deelnemers aan de cursus willen leren; ook al wordt er in sommige cursussen een methode gevolgd, er is altijd ruimte voor improvisatie en wat extra's. Daarnaast houdt ze van een kwinkslag, want met een beetje humor blijft de stof veel beter hangen!
Heeft u vragen? Mail de docent: embtekst@gmail.com